Lägesrapport om Fiskhälsa

Lägesrapport om Fiskhälsa Så här lagom till sommaren och när halva 2022 passerat vill vi passa på att ge en kort lägesrapport för hur arbetet med att starta upp det nya frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa förlöpt så långt. Vi passar också på att se framåt och vad som kommer att hända under hösten och vintern.…

Möt vår medlem – Agtira

Möt vår medlem Agtira Agtira, tidigare Peckas Naturodlingar, driver en recirkulerande akvaponianläggning i Härnösand som i dagsläget föder upp atlantlax. Anläggningen ska vid full produktion producera ungefär trettio ton fisk per år och tio gånger så mycket grönsaker. Dessutom är en butiksanläggning just nu är under uppförande i Östersund. Den ska så småningom ha en…

Handlingsplanens genomförande

Handlingsplan (för fiskhälsa) Handlingsplanen för  utveckling av fiske och vattenbruk 2021 – 2026 syftar till att slå fast vilka åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas inom vattenbruket för att nå målen i strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021 – 2026. Jordbruksverket har satt samman en fokusgrupp med syfte att planera och genomdriva handlingsplanens åtgärdspunkter.…

Fiskhälsokonferens

Fiskhälsokonferens 2022 Den 6 – 7 december arrangerar vi en konferens på temat fiskhälsa, välfärd och smittskydd. Konferensen kommer att hållas på Hotell Uplandia i Uppsala. Den riktar sig framför allt till aktiva fiskodlare, men är öppen för alla med ett intresse för smittskydd och fiskhälsa inom svensk fiskodling.  Program Årets konferens kommer att ha…

Möt vår medlem – VBCN

Möt vår medlem Vattenbrukscentrum Norr Vattenbrukscentrum Norr AB bildades 2009 av ett antal ägare från näringslivet, akademien och det offentliga. Syftet var att driva det som tidigare var Fiskeristyrelsens forsknings och försöksstation i Kälarne i Jämtland. I dag driver Vattenbrukscentrum Norr bland annat det statligt finansierade avelsprogrammen för röding och regnbåge i samarbete med Sveriges…

Årsstämma 2022 genomförd

2022 års stämma är genomförd! Tisdagen den 31 maj höll Svensk Fiskhälsa föreningsstämma. Eftersom våra medlemmar finns på olika håll i vårt avlånga land och eftersom flera av dem nu befinner sig i en hektisk odlingsperiod genomfördes stämman både på plats på Grönborg i Sundsvall och via länk. På förmiddagen innan stämman var samtliga medlemmar…

Årsstämma 2022

Välkomna till 2022 års stämma! Tisdagen den 31 maj 14.00 – 15.00 håller Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening sin årliga stämma. Innan stämman vill vi också passa på att bjuda in samtliga medlemmar till ett strategimöte. Under strategimötet, som hålls kl. 11.00 – 14.00 diskuterar vi föreningens närmaste och liten längre framtid. Ni som medlemmar kommer under…

Möt vår medlem – Vattenfall

Möt vår medlem Vattenfall Liksom flera andra kraftbolag är Vattenfall ålagda att odla och sätta ut öring och lax i utbyggda älvar för att kompensera bortfallet av naturlig produktion som utbyggnaden av vattenkraften har inneburit. För detta syfte driver Vattenfall sex fiskodlingsanläggningar runt om i Sverige. Geografiskt är de belägna från Göta älv i söder…

Digitala Infoträffar

INSTÄLLD! Välkommen på digital infoträff om Fiskhälsa kontrollprogram! Torsdagen den 10 november 8.30 – 11.00 arrangerar vi åter en digital infortäff om det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa. Programmet blir detsamma som vid de tidigare tillfällena: vi kommar att informera om kontrollprogrammets syfte och innehåll. Vi kommer även att diskutera kraven för anslutning, hur själva anslutningsprocessen går…