Om kontrollprogrammet

Ett frivilligt nationellt kontrollprogram

Utgångspunkten är att ett frivilligt nationellt fiskhälsoprogram, genom konsekvent och omsorgsfullt förebyggande smittskyddsarbete, är ett effektivt verktyg för att skapa en frisk, etisk och hållbar fiskodling. Med hjälp av information och dialog kan ett frivilligt kontrollprogram för fiskhälsa öka medvetenheten och kunskapen inom branschen när det gäller smittskydd, fisksjukdomar och fiskhälsa. Därigenom blir kontrollprogrammet en utgångspunkt för fortsatt utveckling och förbättring på området.

En god djurhälsa och ett gott smittskydd minskar riskerna för sjukdomsutbrott vilket inte bara ger djurvälfärdsmässigt hållbara fiskodlingsföretag utan även skapar förutsättningar för ökad ekonomisk hållbarhet. På så ger ett frivilligt nationellt kontrollprogram positiva effekter för fiskhälsan och det generella smittskyddet inom svensk fiskodling samtidigt som det ger positiva effekter på ekonomin både för näringen i stort för de individuella näringsidkarna.

Kontrollprogrammet Fiskhälsa

Just nu arbetar vi med att ta fram plan och ritklinjer för det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa. Under sista delen av 2021 planerar vi att kunna starta upp och börja ansluta fiskodlingsanläggningar.

När frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsas plan och riktlinjer är fastställda kommer ni här att kunna läsa mer om det, om vilka regler som gäller för anslutning och om hur anslutningen går till.

Intresserade av kontrollprogrammet?

Gör en anmälan om intresse av medlemsskap så återkommer vi med information så snart vi kan.

Kontrollprogrammet Fiskhälsa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vill ni ansluta er?

Information om anslutningsproceduren och ett ansökningsformulär hittar ni här