Om oss

Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening

Svensk Fiskhälsa är en ekonomisk förening som bildades under början av 2021. Föreningen har som syfte att stötta medlemmarna i att verka för god fiskhälsa och i att förebygga sjukdomsutbrott och spridning av smittsamma sjukdomar, genom systematiskt och förebyggande arbete.

Föreningen har ett brett fokus på smittskydd och fiskhälsofrågor inom alla delar av svensk fiskodling – oavsett fiskart, odlingsteknik och odlingssyfte. Det innebär att alla fiskuppfödare är välkomna som medlemmar. Det som knyter oss samman är att vi har viljan och ser betydelsen av att arbeta för fiskarnas hälsa och ett fortsatt gott smittskydd inom svensk fiskodling.

Vår verksamhet

Föreningens främsta syfte är att stå som huvudman och ansvara för drift och utveckling av ett frivilligt nationellt kontrollprogram för hälsa och smittskydd inom fiskodling – Fiskhälsa kontrollprogrem. Det innebär att Svensk fiskhälsa ansvarra för planering, drift och utvärdering av det frivilliga kontrollprogrammet till vilket fiskodlare från alla typer av odling är välkomna att ansluta sig och sina anläggningar.

Utöver huvudmannaskapet för kontrollprogrammet verkar  föreningen för en utveckling av svenskt vattenbruk i fiskhälso- och smittskyddsfrågor. Det sker bland annat genom att mötesplatser och forum för utbyte och information kring fiskhälso- och välfärdsfrågor skapas för föreningens medlemmar, samt genom deltagande i och genomförande av olika utvecklingsprojekt och aktiviteter. 

Intresserad av att bli medlem?

Gör en intresseanmälan här! 

Anslutning till kontrollprogrammet?

Här hittar ni mer information om kontrollprogrammet.

Medlemskap

Medlemsskapet i Svensk FIskhälsa är öppet för alla som är intresserade och ser vikten av att arbeta för ett effektivt smittskydd och ett gott fiskhälsoläge inom svensk fiskodling. Genom medlemsskapet får ni möjlighet att påverka föreningens inriktning och arbetsområden. Medlemsskapet innebär också fler möjligheter till nätverkande och utbyte i frågor som rör fiskhälsa.

Medlemar som är juridisk person och har fiskodlingstillstånd kan bli medlem, men vi välkomnar även privatpersoner och organisationer med ett intresse för fiskhälsa som investerande medlemmar.

Medlemsavgifter

Medlemsinsats

Investerande medlem (privatperson): 100 kr 

Juridisk person (fiskodlingsföretag): 1000 kr

Serviceavgift

Juridisk person som är medlem ska också årligen betala en serviceavgift till föreningen. Avgiften beslutas av föreningsstämman. Serviceavgiften differentierad utifrån medlems omsättning. Nuvarande serviseavgifter är följande:
1 000 kr/år för medlem som omsätter mindre än 1 MSEK,
5 000 kr/år för medlem som omsätter 1 MSEK – 10 MSEK,
10 000 kr/år för medlem som omsätter mer än 10 MSEK.

Våra medlemmar