Om oss

Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening

Svensk Fiskhälsa är en ekonomisk förening som bildades under början av 2021. Föreningen har som syfte att stötta medlemmarna i att, genom systematiskt och förebyggande arbete, verka för god fiskhälsa och i att förebygga sjukdomsutbrott och spridning av smittsamma sjukdomar.

Föreningen har ett brett fokus på smittskydd och fiskhälsofrågor inom alla delar av svensk fiskodling – oavsett fiskart, odlingsteknik och odlingssyfte. Det innebär att alla fiskuppfödare är välkomna som medlemmar. Det som knyter oss samman är att vi har viljan och ser betydelsen av att arbeta för fiskarnas hälsa och ett fortsatt gott smittskydd inom svensk fiskodling.

Vår verksamhet

Föreningens främsta syfte är att stå som huvudman och ansvara för drift och utveckling av ett frivilligt nationellt kontrollprogram för fiskhälsa och smittskydd inom fiskodling. Detta innebär att Svensk fiskhälsa ska ansvara för planering, drift och utvärdering av ett frivilligt nationellt kontrollprogram till vilket fiskodlare från alla typer av odling är välkomna att ansluta sig och sina anläggningar.

Utöver huvudmannaskapet för kontrollprogrammet ska föreningen verka för en utveckling av svenskt vattenbruk i fiskhälso- och smittskyddsfrågor. Detta ska ske bland annat genom skapandet av mötesplatser och forum för utbyte och information kring fiskhälso- och välfärdsfrågor samt genom deltagande i och genomförande av olika utvecklingsprojekt och aktiviteter. 

Intresserad av att bli medlem?

Gör en intresseanmälan här! 

Vill ni ansluta er anläggning?

Här hittar ni mer information om kontrollprogrammet.

Våra medlemmar