Om oss

Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening

Svensk Fiskhälsa är en ekonomisk förening som bildades under början av 2021. Föreningen har som syfte att stötta medlemmarna i att verka för god fiskhälsa och i att förebygga sjukdomsutbrott och spridning av smittsamma sjukdomar, genom systematiskt och förebyggande arbete.

Föreningen har ett brett fokus på smittskydd och fiskhälsofrågor inom alla delar av svensk fiskodling – oavsett fiskart, odlingsteknik och odlingssyfte. Det innebär att alla fiskuppfödare är välkomna som medlemmar. Det som knyter oss samman är att vi har viljan och ser betydelsen av att arbeta för fiskarnas hälsa och ett fortsatt gott smittskydd inom svensk fiskodling.

Vår verksamhet

Föreningens främsta syfte är att stå som huvudman och ansvara för drift och utveckling av ett frivilligt nationellt kontrollprogram för hälsa och smittskydd inom fiskodling – Fiskhälsa kontrollprogrem. Det innebär att Svensk fiskhälsa ansvara för planering, drift och utvärdering av det frivilliga kontrollprogrammet till vilket fiskodlare från alla typer av odling är välkomna att ansluta sig och sina anläggningar.

Utöver huvudmannaskapet för kontrollprogrammet verkar föreningen för en utveckling av svenskt vattenbruk i fiskhälso- och smittskyddsfrågor. Det gör vi bland annat genom att mötesplatser och forum för utbyte och information kring fiskhälso- och välfärdsfrågor skapas för föreningens medlemmar, samt genom deltagande i och genomförande av olika utvecklingsprojekt och aktiviteter. 

Intresserad av att bli medlem?

Gör en intresseanmälan här! 

Anslutning till kontrollprogrammet?

Här hittar ni mer information om kontrollprogrammet.