Våra medlemmar

Det här är företagen som ingår i Svensk Fiskhälsa

Agtira

Agtira driver en akvaponisk anläggning i Härnösand. Företaget levererar också system för akvaponi till andra aktörer.

Kontakt

Torleif Andersson

torleif.andersson@agtira.com

Dellenlax

Dellenlax har en kassodlingsanläggning i Hälsingland där man producerar regnbåge för försäljning som matfisk.

Kontakt

Jukka Kuivaniemi

jukka.brand@gmail.com

Fortum

Fortum bedriver kompensationsodling på två anläggningar: Ljusne och Gammelkroppa, där man producerar lax och öring.

Kontakt

Gårdsfisk

Gårdsfisk driver en recirkulerande anläggning i Kristianstad där varmvattenarterna clarias och tilapia föds upp.

Kontakt

Johan Ljungquist

johan@gardsfisk.se

Hökensås

Hökensås driver två sättfiskanläggningar i Tidaholm: Källefall och Baltak, där man producerar regnbåge och öring.

Kontakt

Per Karlsson

per@hokensas.se

Statkraft AB

Statkraft har en kompensationsodling i Skellefteå samt en i Laholm där man producerar lax för utsättning i Lagan och Nissan.

Kontakt

Vattenbrukscentrum Norr

Odlingsanläggningen i Kälarne är en nationell resurs för forskning inom fiskodling och fiskevård som kan nyttjas av både gästforskare och företag. Här bedrivs även avel av röding och regnbåge.

Kontakt

Henrik Jeuthe

henrik.jeuthe@vbcn.se

Vattenfall

Vattenfall bedriver kompensationsodling på fem anläggningar: Forsmo, Västanå, Norrfors, Bodens, Hedens och Olidans laxodling.

Kontakt

Vattenregleringsföretagen

Vattenregleringsföretagen är en paraplyorganisation för fem regleringsföretag i Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan och Dalälven. VRF driver tre kompensationsodlingar belägna i Långsele, Bonäshamn och Särna.

Kontakt