För friska fiskar i svensk fiskuppfödning

Välkommen till Svensk Fiskhälsa

Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening bildades under början av 2021. Föreningen ska stötta medlemmarna i att genom ett systematiskt och förebyggande arbete verka för god fiskhälsa, att förebygga sjukdomsutbrott och spridning av smittsamma sjukdomar. Föreningen har ett brett fokus på smittskydd och fiskhälsofrågor inom alla delar av svensk fiskodling – oavsett fiskart, odlingsteknik och odlingssyfte.

Föreningens huvudsyfte är att vara huvudman och ansvara för drift och utveckling av det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa. Utöver det ska föreningen skapa mötesplatser för fiskhälso- och välfärdsfrågor, delta i och genomföra olika utvecklingsprojekt och aktiviteter som rör fiskhälsa i fiskuppfödning.

Frivilligt nationellt kontrollprogram

Uppstarten av det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa påbörjades under andra halvan av 2022. I dagsläget är fiskodlingar från alla odlingsinriktningar och olika tekniker anslutna eller inne i en anslutningsprocess.

Utgångspunkten för det frivilliga kontrollprogrammet är att ett systematiskt och målmedvetet förebyggande smittskyddsarbete skapar bättre förutsättningarna att förhindra sjukdomsutbrott, förebygga välfärdsproblem och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar inom, mellan och från odlingsanläggningar. På så sätt minskar inte bara risken för direkta inkomstbortfall och kostnader för hantering av sjukdom det bidrar till en mer hållbar verksamhet i alla aspekter.

Föreningen 

Svensk Fiskhälsa

Fiskhälsa 

frivilligt kontrollprogram

Kontaktformulär

Kontaktuppgifter

VERKSAMHETSANSVARIG

ORDFÖRANDE

Linda Falk Wigdén
076-323 65 29
linda@fiskhalsa.nu

Daniel Wikberg
070-641 80 60
daniel@fiskhalsa.nu

POSTADRESS

Studentplan 5
831 40 ÖSTERSUND

Online support
24/7

Experienced
instructors

Easy to use
interface

International
certificates

Free online
library

Get all necessary skills for new career

Ambco mattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem dolor.

Learn the latest skills

Nullam eget neque ut tellus ornare ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida egesed!

Receive international certificate or degree

Lorem ipsum dolor glavrida epibus leo ulla ambco mattis nullae.

Hot topics. Awesome instructors.

Check out our trending online courses

Our partners

Amattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor ulla ambco amet.