SVENSK Fiskhälsa

För friska fiskar i svensk fiskodling

Välkommen till Svensk Fiskhälsa

Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening bildades under början av 2021. Föreningen ska stötta medlemmarna i att genom ett systematiskt och förebyggande arbete verka för god fiskhälsa, att förebygga sjukdomsutbrott och spridning av smittsamma sjukdomar. Föreningen har ett brett fokus på smittskydd och fiskhälsofrågor inom alla delar av svensk fiskodling – oavsett fiskart, odlingsteknik och odlingssyfte.

Föreningens huvudsyfte är att vara huvudman och ansvara för drift och utveckling av ett frivilligt nationellt kontrollprogram för fiskhälsa. Utöver det ska föreningen skapa mötesplatser för fiskhälso- och välfärdsfrågor, delta i och genomföra olika utvecklingsprojekt och aktiviteter som rör fiskhälsa i fiskuppfödning.

Frivilligt nationellt kontrollprogram

Svensk Fiskhälsa kommer under 2021 att ansöka till Jordbruksverket om huvudmannaskap för ett frivilligt nationellt kontrollprogram för fiskhälsa.

Utgångspunkten för det frivilliga kontrollprogrammet är att ett systematiskt och målmedvetet förebyggande smittskyddsarbete skapar bättre förutsättningarna att förhindra sjukdomsutbrott, förebygga välfärdsproblem och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar inom, mellan och från odlingsanläggningar. På så sätt minskar inte bara risken för direkta inkomstbortfall och kostnader för hantering av sjukdom det bidrar till en mer hållbar verksamhet i alla aspekter.

Kontaktformulär

  Kontaktuppgifter

  PROJEKTLEDARE

  ORDFÖRANDE

  Linda Falk Wigdén
  076-323 65 29
  linda@fiskhalsa.nu

  Daniel Wikström
  070-453 45 455
  daniel@fliskhalsa.nu

  POSTADRESS

  Studentplan 5
  831 40 ÖSTERSUND

  Online support
  24/7

  Experienced
  instructors

  Easy to use
  interface

  International
  certificates

  Free online
  library

  Get all necessary skills for new career

  Ambco mattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem dolor.

  Learn the latest skills

  Nullam eget neque ut tellus ornare ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida egesed!

  Receive international certificate or degree

  Lorem ipsum dolor glavrida epibus leo ulla ambco mattis nullae.

  Hot topics. Awesome instructors.

  Check out our trending online courses

  Our partners

  Amattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor ulla ambco amet.