Dokument

Frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa

Här hittar plan och riktlinjer för det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa och andra dokument kopplade till kontrollprogrammet. Ni hittar alltid den senast uppdaterade versionen här. Vid uppdateringar och ändringar i de dokument som styr byts de ut på denna sida. Kontrollera gärna regelbundet att ni har den senaste versionen. 

Plan & riktlinjer

Krav och förutsättningar för drift och anslutning till kontrollprogrammet Fiskhälsa.

Bilaga 1 Samarbetsnämnd

Sammansättning och uppgift för kontrollprogrammet Fiskhälsas samarbetsnämnd.

Bilaga 2 Kontrollpunkter

Krav och kontrollpunkter för ansläggningar anslutna till kontrollprogrammet Fiskhälsa.

Bilaga 3 Screening

Regler för screeninging i samband med introducering av nytt avelsmaterial inom Fiskhälsa.

I samband med att ni ansöker om anslutning till det frivilliga kontrollprogrammet skickar vi kontrollpärmen till ansvarig på anläggningen.

För att ett anslutningsbesök ska kunna genomföras och anläggningen anslutas krävs att de, för anläggingen relevanta, delarna av rutinpärmen är ifyllda. Rutinpärmen är i PDF-format, den kan laddas ner och fyllas i digitalt eller skrivas ut och fyllas i för hand. 

Företag som är anslutna till Fiskhälsa kontrollprogram kan ansöka om stöd för veterinärutgifter som uppkommit vid anläggningsbesök inom kontrollprogrammet. Ansök via blanketten ovan.

Anläggningar som är anslutna till kontrollprogrammet Fiskhälsa och som genomför screening enligt bilaga 3 kan ansöka om stöd för analyskostnader som uppkommit vid screening. Ansök via blanketten ovan.

Övriga dokument

Här samlar vi andra dokument och hjälpmedel som kan användas som ett stöd i smittskydds- och fiskhälsoarbetet på fiskodlingen. 

handshake-4002834_1920

Besöksprotokoll

Formuläret kan användas i samband med besök till fiskodlingsanläggningen. Det kan användas som det är eller anpassas till den egna anläggningen.

trichodina_sva_square

Lathund vid sjukdom

Formuläret är framtaget av SVA och Vattenfall för att underlätta vid rapportering av sjukdomssymptom.

Bildbank till lathund

Bilderna kan användas som vägledning vid användning av lathunden.