Dokument

Här kommer ni snart att hitta plan och riktlinjer för det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa. Ni kommer även att hitta den rutinpärm som samtliga anslutna anläggingar ska fylla och hålla uppdaterad. 

Här hittar plan och riktlinjer för det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa. Ni hittar även den rutinpärm som samtliga anslutna anläggingar ska fylla och hålla uppdaterad. 

Här hittar ni alltid den senast uppdaterade versionen. Vid uppdateringar och ändringar i kontrollprogrammets dokument byts de ut på denna sida. 

Plan & riktlinjer

Plan & riktlinjer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bilaga 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bilaga 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bilaga 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Rutinpärm

Rutinpärm

Rutinpärmen är i PDF-format, den kan laddas ner och fyllas i digitalt eller skrivas ut och fyllas i för hand.

 

I samband med att ni ansöker om anslutning till det frivilliga kontrollprogrammet skickar vi kontrollpärmen till den ansvarige på anläggningen.

För att ett anslutningsbesök ska kunna genomföras och anläggingen anslutas krävs att de för anläggingen relevanta delarna av rutinpärmen är ifylld.