Anslutning till kontrollprogrammet

Vill ni ansluta er?

Vill ni få stöd och vägledning i arbetet mot smittsamma fisksjukdomar? Vill ni delta i arbetet för en bättre fiskhälsa inom svensk fiskodling? Vill ni kunna visa upp ert engagemang för fiskhälsa gentemot kunder och samarbetspartners? Då ska ni ansluta er anläggning till det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa.

Kontrollprogrammet är anpassat för att kunna ansluta alla typer av fiskodlingsanläggningar, oavsett syfte, teknik och storlek. Vi välkomnar alla!

Innan ni gör en ansökan om anslutning till Fiskhälsa rekommenderar vi er att läsa igenom plan och riktlinjer för kontrollprogrammet för att avgöra om odlingsföretaget och anläggningen uppfyller kraven. Om ni har frågor om kontrollprogrammet eller kraven är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Notera att en anslutning till det frivilliga Kontrollprogrammet Fiskhälsa inte kräver medlemskap i Svensk Fiskhälsa ek. för. Ett medlemskap i föreningen innebär i sin tur inte en automatisk anslutning till kontrollprogrammet. Vi hoppas dock att ni som ansluter er anläggning till kontrollprogrammet även vill bli medlem i Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening.

Ansök om anslutning

Nedanstående formulär innebär det första steget i anslutning till det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa.

När ni fyllt i och skickat in formuläret återkommer vi till er med en formell ansökningblankett. På ansökningsblanketten ska anges ett antal uppgifter om den anläggning som ska anslutas. Dessa uppgiftes ligger sedan bland annat till grund för hälsoklassificering av anläggningen inom kontrollprogrammet. 

Om ert odlingsföretag vill ansluta fler än en anläggning vill vi uppmärksamma er på att varje anläggning kommer att genomgå en individuell anslutningsprocess. 

När ansökningsblanketten är ifylld och signerad skickas den åter till oss på Svensk Fiskhälsa och vi kontaktar er med vidare information om anslutningsprocessen och anslutningsbesök.

Ansökningsformulär

Vill ni veta mer?

Har ni frågor om anslutningen till det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa är ni välkomna att höra av er till oss.