Medlemskap

Medlemskap

Medlemsskapet i Svensk Fiskhälsa är öppet för alla som är intresserade och ser vikten av att arbeta för ett effektivt smittskydd och ett gott fiskhälsoläge inom svensk fiskodling. Genom medlemsskapet får ni möjlighet att påverka föreningens inriktning och arbetsområden. Medlemsskapet innebär också fler möjligheter till nätverkande och utbyte i frågor som rör fiskhälsa.

Medlemar som är juridisk person och har fiskodlingstillstånd kan bli medlem, men vi välkomnar även privatpersoner och organisationer med ett intresse för fiskhälsa som investerande medlemmar.

 

Fyll i, signera och maila eller posta medlemsansökan till oss!

Är du privatperson, eller driver en verksamhet som inte innehar fiskodlingstillstånd och intresserad av att stötta vårt arbete? Kontakta oss för ett stödmedlemsskap.

Medlemsavgifter

Medlemsinsats

Investerande medlem (privatperson): 100 kr 

Juridisk person (fiskodlingsföretag): 1000 kr

Serviceavgift

En juridisk person som är medlem betalar årligen en serviceavgift till föreningen. Avgiften beslutas av föreningsstämman. Serviceavgiften differentieras utifrån medlemmens omsättning.

Nuvarande serviseavgifter är följande:
1 000 kr/år för medlem som omsätter mindre än 1 MSEK
5 000 kr/år för medlem som omsätter 1 MSEK – 10 MSEK
10 000 kr/år för medlem som omsätter mer än 10 MSEK

Kontrollprogrammet Fiskhälsa

Stöd och hjälp i det förebyggande smittskyddsarbetet? Ansök om ansluting till det frivilliga kontrollprogrammet.

Vi finns här!

Ni är alltid välkomna att höra av er om ni har frågor eller vill veta mer om föreningen och vårt arbete.