Fiskhälsokonferens

Fiskhälsokonferens 2022 Den 6 -7 december arrangerar vi en konferens på temat fiskhälsa, välfärd och smittskydd. Konferensen kommer att hållas i Uppsala och riktar sig framför allt till aktiva fiskodlare, men är öppen för alla med ett intresse för smittskydd och fiskhälsa inom svensk fiskodling.  Program Konferensprogrammet kommer att innehålla så väl intressanta föredrag som…

Möt vår medlem – VBCN

Möt vår medlem Vattenbrukscentrum Norr Vattenbrukscentrum Norr AB bildades 2009 av ett antal ägare från näringslivet, akademien och det offentliga. Syftet var att driva det som tidigare var Fiskeristyrelsens forsknings och försöksstation i Kälarne i Jämtland. I dag driver Vattenbrukscentrum Norr bland annat det statligt finansierade avelsprogrammen för röding och regnbåge i samarbete med Sveriges…