Handlingsplanens genomförande

Handlingsplan (för fiskhälsa) Handlingsplanen för  utveckling av fiske och vattenbruk 2021 – 2026 syftar till att slå fast vilka åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas inom vattenbruket för att nå målen i strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021 – 2026. Jordbruksverket har satt samman en fokusgrupp med syfte att planera och genomdriva handlingsplanens åtgärdspunkter.…

Fiskhälsokonferens

Fiskhälsokonferens 2022 Den 6 – 7 december arrangerar vi en konferens på temat fiskhälsa, välfärd och smittskydd. Konferensen kommer att hållas på Hotell Uplandia i Uppsala. Den riktar sig framför allt till aktiva fiskodlare, men är öppen för alla med ett intresse för smittskydd och fiskhälsa inom svensk fiskodling.  Program Årets konferens kommer att ha…

Möt vår medlem – VBCN

Möt vår medlem Vattenbrukscentrum Norr Vattenbrukscentrum Norr AB bildades 2009 av ett antal ägare från näringslivet, akademien och det offentliga. Syftet var att driva det som tidigare var Fiskeristyrelsens forsknings och försöksstation i Kälarne i Jämtland. I dag driver Vattenbrukscentrum Norr bland annat det statligt finansierade avelsprogrammen för röding och regnbåge i samarbete med Sveriges…

Årsstämma 2022 genomförd

2022 års stämma är genomförd! Tisdagen den 31 maj höll Svensk Fiskhälsa föreningsstämma. Eftersom våra medlemmar finns på olika håll i vårt avlånga land och eftersom flera av dem nu befinner sig i en hektisk odlingsperiod genomfördes stämman både på plats på Grönborg i Sundsvall och via länk. På förmiddagen innan stämman var samtliga medlemmar…