Fiskhälsokonferens 2022

Den 6 – 7 december arrangerar vi en konferens på temat fiskhälsa, välfärd och smittskydd. Konferensen kommer att hållas på Hotell Uplandia i Uppsala. Den riktar sig framför allt till aktiva fiskodlare, men är öppen för alla med ett intresse för smittskydd och fiskhälsa inom svensk fiskodling. 

Program

Årets konferens kommer att ha två temaområden: ”Sjukdomsförebyggande och minskad antibiotikaanvändning” samt ”Fiskhälsa 2042”. I det sistnämnda gör vi en framtidsspaning och ser på utmaningar  och möjligheter i framtiden och hur vi uppehåller god fiskhälsa med nya tiders nya förutsättningar. 

Konferensprogrammet kommer att innehålla så väl intressanta föredrag som möjligheter för deltagarna att diskutera och utbyta erfarenhet kringfiskhälsoarbete. 

Anmälan och boende

Anmälan år stängd. Vi hälsar er välkomna på kommande arrangemang!