Fiskhälsokonferens 2022

Den 6 -7 december arrangerar vi en konferens på temat fiskhälsa, välfärd och smittskydd. Konferensen kommer att hållas i Uppsala och riktar sig framför allt till aktiva fiskodlare, men är öppen för alla med ett intresse för smittskydd och fiskhälsa inom svensk fiskodling. 

Program

Konferensprogrammet kommer att innehålla så väl intressanta föredrag som möjligheter för deltagarna att diskutera och utbyta erfarenhet kringfiskhälsoarbetet. 

Bland annat kommer programmet att innefatta två stora temaområden: ”Minskad antibiotikanvändning genom förebyggande” och ”Fiskhälsa 2042”, där vi gör en framtidsspaning och ser på hur vi uppehåller god fiskhälsa med nya förutsättningar. 

Mer information om program och anmälan kommer under hösten. Håll utkik här och i våra sociala medier!