2022 års stämma är genomförd!

Tisdagen den 31 maj höll Svensk Fiskhälsa föreningsstämma. Eftersom våra medlemmar finns på olika håll i vårt avlånga land och eftersom flera av dem nu befinner sig i en hektisk odlingsperiod genomfördes stämman både på plats på Grönborg i Sundsvall och via länk.

På förmiddagen innan stämman var samtliga medlemmar också inbjudna till ett strategimöte där det gavs möjlighet att lyfta vikiga frågor och staka ut planen för föreningens fortsatta arbete. 

Under strategimötet gavs information om akvaponi och uppfödning av varmvattenarter, två områden i den svenska fiskodlingen som har särskilda förutsättningar utifrån fiskhälsoaspekt. Det är också områden där både förerningens aktiva och branschen i övrigt har behov av mer kunskap och utveckling.

Förutom de intressanta föredragen diskuterade medlemmarna prioriterade frågor, behov och önskemål kopplade till fiskhälsofrågorna. Utifrån dessa diskussioner lades planer upp för föreningens framtida aktiviteter och åtaganden. 

Vid föreningsstämman röstade medlemmarna för att ge ordförande Daniel Wikberg nytt förtroende under det kommande året. Till styrelseledamöter återvaldes de tidigare sittande och några nya välkomnades.

Samtalen var engagerade och givande och som så ofta kändes tiden allt för kort, men efter mötesdagen går Svensk Fiskhälsa ek för. in i det kommande verksamhetsåret med spännande planer och viktiga uppgifter.

Vi tackar alla detagare för en givande och inspirerande dag i fiskhälsans tecken!

Inte medlem ännu? Läs mer och skicka en ansökan redan idag!