Två webbinarier om fiskhälsa

Två webbinarier om fiskhälsa Under våren och försommaren har vi, inom ramen för arbetet med det frivilliga kontrollprogrammet, arrangerat två webbinarier som på olika sätt knyter an till fiskhälsa och smittskydd. Förutom att vi tog tillfället i akt att berätta mer om det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa hade vi också bjudit in två erfarna föredragshållare. Temat…

Årsstämma 2023 – bland fisk och gurka

Årsstämma 2023 – bland fisk & gurka Den 31 maj höll Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening 2023-års stämma. Detta år kombinerades stämmodagen med ett besök vid Agtiras akvaponianläggning strax utanför Härnösand. Det var en solig men stormig majförmiddagsom Svensk Fiskhälsas medlemmar samlades utanför de stora växthusen strax norr om Härnösand. Torleif Andersson som är fiskhusansvarig för…

Fiskhälsodagar 2023

Fiskhälodagar 2023 I vinter kommer vi ut till er i landet och pratar fiskhälsa. Vi bjuder in intressanta föredragshållare och er som arbetar aktivt inom fiskodlingen (i första hand) till samtal och kunskapsutbyte om fiskhälsa, smittskydd och fiskhälsoåret som gått.  Ni som inte kan vara på plats kommer att kunna delta via länk under delar…

Vårens Fiskhälsowebbinarier

Vårens fiskhälowebbinarier Under våren arrangerar vi två webbinarier där vi dels presenterar det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa och fördelarna med att ansluta sig och dels bjuder in intressanta föredragshållare att sprida kunskap om viktiga fiskhälsofrågor. På den här sidan kan du läsa mer om webbinarierna och så småningom anmäla dig till dem. Fiskhälsa och stress Datum:…

2023 – ett nytt år i fiskhälsans tecken

2023 – ett nytt år i fiskhälsans tecken Det nya året har rullat igång på riktigt och med det både ett nytt verksamhetsår för kontrollprogrammet fiskhälsa och ett nytt projektår. Vi har nu hunnit summera det gågna året och börjat planeringen för årets aktiviteter. Utöver fortsatt drifta av det frivilliga kontrollprogrammet kommer vi under året…

Samarbetsnämndens första årliga möte

Samarbetsnämndens första åriga möte I kontrollprogramet Fiskhälsas organisation ingår den så kallade Samarbetsnämnden vars främsta uppgift är att utvärdera kontrollprogrammets drift och resultat utifrån dess formulerade syfte. Gruppen är sammansatt av företrädare från olika delar av branschen och myndigheter med koppling till fiskodling och fiskhälsa. Den sjunde mars hölls Samarbetsnämndens första årliga möte efter kontrollprogrammets…

Vad ska vi göra under 2023?

Vad ska vi göra 2023? Vi på Svensk Fiskhälsa tycker att det är oerhört viktigt att de aktiviteter och insatser vi gör verkligen gagnar fiskhälsan, smittskyddet och inte minst fiskodlingsbranschen. Vi vill därför veta vad just du ser som de viktigaste behoven just nu. Under 2023 fortsätter vi arbetet med det Frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa.…

Möt vår medlem – Statkraft

Möt vår medlem Statkraft Statkraft är ett kraftbolag som ägs av den norska staten, bolaget har verksamhet i flera länder runt om i världen. I Sverige äger Statkraft Sverige AB bland annat femtionio vattenkraftverk och driver två kompensationsanläggningar.   Vi ställde några frågor till Helena Törnelius som är fiskodlare med biosäkerhetsansvar på Statkrafts fiskodling i…

Möt vår medlem – Hökensås

Möt vår medlem Hökensås Sportfiske AB I området kring den södra och västra delarna av Vättern finns vacker natur och en mängd sjöar och vattendrag som lämpar sig för fiske. Hökensås Sportfiske AB har en lång bakgrund som sportfiskeaktör i området, och en stor del av fisken kommer från företagets egna odlingar. Vi fick en…

Fiskhälsokonferens 2022

Årets fiskhälsokonferens genomförd Antalet anmälda deltagare blev fler än förväntat och listan med duktiga föredragshållare var lång inför årets fiskhälsokonferens. Med de förutsättningarna var förhoppningarna höga inför avresa och, trots sjukdom och vissa sista minuten förändringar, blev det ett par lyckade dagar med många givande samtal. 2022-års fiskhälsokonferens hölls på hotell Uplandia i Uppsala 6…