Fiskhälsodag i Jönköping

Inom ramen för det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsas verksamhet ingår spridning av kunskap och information om smittskydd och fiskhälsa. För att ge så många som möjligt chans att delta och ta del av infomartionen har vi i år valt att genomföra två fiskhälsodagar i olika delar av landet. Först ut var Jönköping där vi samlades den 16 november på Grand Hotell .

Till årets första fiskhälsodag hade vi bjudit in föredragshållare från Jordbruksverket, SVA och SLU. Förutom föredrag gav programmet stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyten om fiskhälsoläget. Under första halvan av dagen fanns ett antal deltagare med via länk för att ta del av föredragenDeltagarna kom från en bredd av olika bakgrunder och verksamheter. Så väl kompensationsodling som matfisk- och sättfiskodling fanns representerad. Bland deltagarna fanns  också olika fiskodlingstekniker och storlekar på verksamhet representerade. Den stora bredden lade en grund för intressanta diskussioner och många engagerande frågeställningar.  

Dagen inleddes med en presentation av nulägen och framtidsvision för det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa. Svensk Fiskhälsas representanter passade också på att tipsa om den nyligen publicerade Fiskhälsowebben där fiskodlare kan genomföra webbkurser och ta del av annat informationsmaterial om fiskhälsa och smittskydd. 

Den första inbjudna föredragshållaren var Klara Eskilsson från Jordbruksverket som presenterade Jordbruksverkets ”BKD-projekt” och det obligatoriska BKD-programmet som ska vara på plats våren 2024. Deltagarna fick bland annat en redogörelse för innehållet i föreskriften som ska styra kontrollprogrammet och vilka förändringar det kommer att innebära mot tidigare. Därefter gav Erika Sundell från SLU ett föredrag om vad som hänt och är på gång inom fiskvälfärdsforskningen. 

Efter lunch inledde Hampus Hällbom från SVA eftermiddagen med en uppdatering om fiskhälsoläget under det senaste året. Hampus föredrag blev inledningen på eftermiddagens pass som lade stort fokus på fiskodlarnas erfarenheter och situation och som innefattade flera diskussionsmoment som gav flera idéer och uppslag för det framtida fiskhälsoarbetet.

Var med på fiskhälsodagen i Umeå!

Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar till fiskhälsodagen i Umeå. Passa på att anmäla dig innan de tar slut!

Här kan du läsa mer och anmäla dig.