Samarbetsnämndens första årliga möte

Samarbetsnämndens första åriga möte I kontrollprogramet Fiskhälsas organisation ingår den så kallade Samarbetsnämnden vars främsta uppgift är att utvärdera kontrollprogrammets drift och resultat utifrån dess formulerade syfte. Gruppen är sammansatt av företrädare från olika delar av branschen och myndigheter med koppling till fiskodling och fiskhälsa. Den sjunde mars hölls Samarbetsnämndens första årliga möte efter kontrollprogrammets…

Vad ska vi göra under 2024?

Vad ska vi göra 2024? Vi på Svensk Fiskhälsa tycker att det är oerhört viktigt att de aktiviteter och insatser vi gör verkligen gagnar fiskhälsan, smittskyddet och inte minst fiskodlingsbranschen. Vi vill därför veta vad just du ser som de viktigaste behoven just nu. Under 2024 fortsätter vi arbetet med det Frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa.…

Möt vår medlem – Statkraft

Möt vår medlem Statkraft Statkraft är ett kraftbolag som ägs av den norska staten, bolaget har verksamhet i flera länder runt om i världen. I Sverige äger Statkraft Sverige AB bland annat femtionio vattenkraftverk och driver två kompensationsanläggningar.   Vi ställde några frågor till Helena Törnelius som är fiskodlare med biosäkerhetsansvar på Statkrafts fiskodling i…

Möt vår medlem – Hökensås

Möt vår medlem Hökensås Sportfiske AB I området kring den södra och västra delarna av Vättern finns vacker natur och en mängd sjöar och vattendrag som lämpar sig för fiske. Hökensås Sportfiske AB har en lång bakgrund som sportfiskeaktör i området, och en stor del av fisken kommer från företagets egna odlingar. Vi fick en…

Fiskhälsokonferens 2022

Årets fiskhälsokonferens genomförd Antalet anmälda deltagare blev fler än förväntat och listan med duktiga föredragshållare var lång inför årets fiskhälsokonferens. Med de förutsättningarna var förhoppningarna höga inför avresa och, trots sjukdom och vissa sista minuten förändringar, blev det ett par lyckade dagar med många givande samtal. 2022-års fiskhälsokonferens hölls på hotell Uplandia i Uppsala 6…

Regnbåge, torsk och raukar

Regnbåge, raukar och torsk på Gotland I slutet av oktober besökte vi Gotland, en region med stora ambitioner när det gäller vattenbruk. Under besöket på ”öyn” träffade vi Jan Larsson och Jan Larsson, två av grundarna till Hamra Fisk. Vi besökte även forskningsstationen Ar där vi fick höra om Blått centrums verksamhet, Länsstyresens arbete och…

Möt vår medlem – Fortum

Möt vår medlem Fortum Energiföretaget Fortum äger och förvaltar två egna kompensationsodlingar, Gammelkroppa och Ljusne, där driften vid båda anläggningarna sköts av externa entreprenörer. Sammanlagt produceras på anläggningarna ungefär 450 000 smolt per år. Avelsverksamheten sköter anläggningarna själva förutom när det gäller Dalälvslaxsmolten som odlas i Ljusne, den kommer befruktad och provtagen från SLU i Älvkarleby.…

Möt vår medlem – Dellenlax

Möt vår medlem Dellenlax Dellenlax har bedrivit matfiskproduktion i Hälsingland i trettio år. Företaget har en kassodling vid Hålsjö i sjön Södra Dellen. På anläggningen produceras regnbåge som sedan säljs direkt till kund, både färsk och förädlad. Vi ställde några frågor till Dellenlax ägare Jukka Kuivaniemi om företaget, hur man arbetar med fiskhälsan på anläggningen…

Möt vår medlem – Vattenregleringsföretagen

Möt vår medlem Vattenregleringsföretagen Vattenregleringsföretagen (VRF) är en paraplyorganisation för de fem vattenregleringsföretagen i Umeälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan och Dalälven. Vattenregleringsföretagen driver också tre fiskodlingar. Dessa finns i Långsele, Bonäshamn och Särna. De tre fiskodlingsanläggningarna har lite olika inriktningar, men samtliga verksamheter handlar om kompensationsutsättning av fisk för att uppfylla olika vattendomar kopplat till vattenkraften.…

Fiskhälsohösten

Fiskhälsohösten Efter en lång, skön sommar är vi  tillbaka och laddade inför en höst och vinter full av aktiviteter. Här kommer ett urval av vad som händer hos oss på Svensk Fiskhälsa under höst och vinter 2022. Arbetet med att starta upp och dra igång det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa fortsätter. Under de kommande veckorna…