Vad ska vi göra 2024?

Vi på Svensk Fiskhälsa tycker att det är oerhört viktigt att de aktiviteter och insatser vi gör verkligen gagnar fiskhälsan, smittskyddet och inte minst fiskodlingsbranschen. Vi vill därför veta vad just du ser som de viktigaste behoven just nu.

Under 2024 fortsätter vi arbetet med det Frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa. Som en del i det arbetet ingår aktiviteter som ska sprida information och öka kunskapen bland branschaktiva om olika frågor som rör fiskhälsa och smittskydd. I slutet av året kommer vi återigen att arrangera en fiskhälsokonferens och dessutom fortsätter vi arbetet med att sprida ny kunskap och information till er på olika sätt.

Nu undrar vi vad ni har för behov; vilka allmäna områden eller specifika ämnen har ni behov av mer kunskap i? Vad skulle ni vilja veta mer om? Vad vill ni ha en chans att diskutera med andra?

Berätta för oss vad ni allra helst vill ha med på programmet när vi sprider kunskap i fiskhälsofrågor under 2024!

Med er hjälp kan vi fokusera på rätt saker!

Fyll i formuläret nedan (det går bra att vara anynom) så hjälper du oss att erbjuda just de aktiviteter som behövs just nu.

PS. Skriv gärna om du vill att vi kontaktar dig för att höra mer om dina idéer.