Årsstämma 2023 – bland fisk & gurka

Den 31 maj höll Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening 2023-års stämma. Detta år kombinerades stämmodagen med ett besök vid Agtiras akvaponianläggning strax utanför Härnösand.

Det var en solig men stormig majförmiddagsom Svensk Fiskhälsas medlemmar samlades utanför de stora växthusen strax norr om Härnösand. Torleif Andersson som är fiskhusansvarig för Agtiras anläggningar tog emot oss och guidade runt på anläggningen.

Först fick vi en rundtur i ett av växthusen där gurkstängerna står i rad efter rad. Torleif berättade om det komplexa arbetet som krävs för att odla tonvis med gurka året runt. 

Odlingsarbetet är en blandning av manuellt och tekonologiskt. Plantorna rensas för hand och, när de är uttjänta, plockas de ut och ersätts av nya små plantor. Samtidigt finns mätsystem på plats som ser till att nivåerna av koldioxid, temperatur och ljus är helt rätt för gurkornas tillväxt. Näringsnivåerna i det vatten som kommer från fiskhuset mäts också det noggrannt för att gurkplantornas gödning ska bli optimal.

Gurkorna skördas, vägs och packas precis invid växthuset och levereras sedan ut till kunder runt om i landet. Men den egna odlingen är bara en del av Agtiras verksamhet. Sedan några år tillbaka erbjuder företaget sitt odllingskoncept i modulform till livsmedelshandlare som vill kunna erbjuda riktigt närodlat till sina kunder.

I dagsläget finns olika typer av modulanläggningar i Östersund och Birsta utanför Sundsvall. Där odlas både gurka och örtkryddor till kunderna. Och fler anläggningar är på gång runt om i landet.

Men i akvaponisk verksamhet som Agtiras är växtodlingen förstås bara ett av benen, det andra är fiskuppfödningen. Så, efter den fuktiga värmen i växthuset visade Torlief oss in till det betydligt svalare och mörkare fiskhuset.

Där fick vi se det recirkulerande vattenbrukssystem från vilket näringsrikt spillvatten alltså tas och blir till gödning för gurkorna. Vi fick se, och höra lite om historien bakom, den något äldre fiskhusdelen och också se den nya del som är under uppbyggnad. 

Agtira har expanderat och till vissa sätt skiftat fokus under de senaste åren, men grundidén om recirkulerande system och närodlad mat består.

Efter rundvandring och en luch över fortsatt samtal om akvaponi var det så dags för dagens formalia i form av årsstämma. Under stämman, där deltagarna kunde vara med både på plats och via länk, presenterades föreningens verksamhet och resultat för 2022. Styrelsen liksom ordföranden fick förnyat förtroende och ramarna för styrelsens fortsatta arbete drogs upp.

Vi vill tacka samtliga som deltog under dagen och under mötet. Ett extra hjärtligt tack till Torleif för ett intressant besök och en trevlig dag.