Två webbinarier om fiskhälsa

Under våren och försommaren har vi, inom ramen för arbetet med det frivilliga kontrollprogrammet, arrangerat två webbinarier som på olika sätt knyter an till fiskhälsa och smittskydd. Förutom att vi tog tillfället i akt att berätta mer om det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa hade vi också bjudit in två erfarna föredragshållare.

Temat för vårens första webbinarium, som hölls den 22 maj, var stress och kopplingen till sjukdom inom fiskodlingen. Först presenterade Fiskhälsas verksamhetsansvarige Linda Falk Wigdén kontrollprogrammet och berättade om de fördelar och den nytta kontrollprogrammet kan ha både för anslutna fiskodlingar och i ett större perspektiv. Därefter höll Eirik Wilkinson, fiskhälsoveterinär från Labora i Norge, ett föredrag om orsaker och effekter av stress hos fisk inom fiskodlingen. Webbinariet avslutades därefter med en öppen diskussion om erfarenheter av stess.

Det andra webbinariet hölls 14 juni och temat för dagen var sjukdomssymptom och övervakning. Linda Falk Wigdén inledde åter med en kort dragning om det frivilliga kontrollprogrammet innan hon lämnade över till tillförordnad statsveterinär Charlotte Axén (SVA) som gav en orientering om några av de sjukdomar vi ofta ser inom svensk fiskodling och vilka symptom som kännetecknar dessa. Hon avslutade därefter dagen med att presentera den lathund som hon, tillsammans med Åke Forsén från Vattenfall, arbetat fram som stöd för fiskodlarne vid rapportering av sjukdomssymptom på fiskodlingen. Lathunden och den tillhörande bildbanken ska göra det enklare för fiskodlaren att uppmärksamma symptom och händelser som kan vara viktiga för situationen vid uppkomst av sjukdom. Den ska också underlätta både för fiskveterinären i sin bedömning av symptomen och för SVA vid diagnosticering i samband med provtagning.

För er som vill använda den eller rekommendera den till andra finns lathunden och bildbanken att ladda ner här.

De inspelade föredragen från webbinarierna kommer att publiceras på vår hemsida framöver. Det kommer dock att dröja till efter sommaren då vi just nu är igång med en utbyggnad av vår hemsida där inspelningarna så småningom kommer att återfinnas.

För dig som är intresserad av fiskhälsa - missa inte!

I vinter kommer vi ut till er i landet för att prata fiskhälsa, lägg in dem i kalendern redan nu.

Här kan du läsa mer om de kommande fiskhälsodagarna.