Vårens fiskhälowebbinarier

Under våren arrangerar vi två webbinarier där vi dels presenterar det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa och fördelarna med att ansluta sig och dels bjuder in intressanta föredragshållare att sprida kunskap om viktiga fiskhälsofrågor.

På den här sidan kan du läsa mer om webbinarierna och så småningom anmäla dig till dem.

Fiskhälsa och stress

Datum: 22 maj

Tid: 13.00 -15.00

Plats: Via Teams

Det första webbinariet arrangerar vi i maj. Vid detta tillfälle är temat Fiskhälsa och stress. Du kommer att få information om det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa, om kontrollprogrammets utformning, dess mål och fördelarna med att ansluta sin fiskodlingsanläggning. Dessuom har vi bjudit in den erfarne fiskhälsoveterinären Eirik Wilkinson som arbetar för Labora (Norge) att tala om stress, kopplingen till fiskhälsa och arbetet ute på fiskodlingen.

Fiskhälsa och sjukdomssymptom

Datum: 14 juni 

Tid: 10.00 -12.00

Plats: Via Teams

Vid det andra webbinariet är temat Fiskhälsa och sjukdomssymptom. Även vid detta tillfälle informerar vi om det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa. Till detta tillfälle har vi, lagom till odlingssäsongen bjudit in Charlotte Axén (SVA) att gå igenom sjukdomstecken och symptom för de vanligaste fisksjukdomarna och den lathund som SVA tillsammans med Vattenfall tagit fram som ett stöd för fiskodlare vid rapportering av fisksjukdomar. 

Anmälan

Fyll i formuläret och gläm inte att kryssa i vilken eller vilka datum du vill delta så återkommer vi med länk till mötet.

https://fiskhalsa.nu/integritetspolicy/