Vårens Fiskhälsowebbinarier

Vårens fiskhälowebbinarier Under våren arrangerar vi två webbinarier där vi dels presenterar det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa och fördelarna med att ansluta sig och dels bjuder in intressanta föredragshållare att sprida kunskap om viktiga fiskhälsofrågor. På den här sidan kan du läsa mer om webbinarierna och så småningom anmäla dig till dem. Fiskhälsa och stress Datum:…