Vårens Fiskhälsowebbinarier

Vårens fiskhälowebbinarier Under våren arrangerar vi två webbinarier där vi dels presenterar det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa och fördelarna med att ansluta sig och dels bjuder in intressanta föredragshållare att sprida kunskap om viktiga fiskhälsofrågor. På den här sidan kan du läsa mer om webbinarierna och så småningom anmäla dig till dem. Fiskhälsa och stress Datum:…

2023 – ett nytt år i fiskhälsans tecken

2023 – ett nytt år i fiskhälsans tecken Det nya året har rullat igång på riktigt och med det både ett nytt verksamhetsår för kontrollprogrammet fiskhälsa och ett nytt projektår. Vi har nu hunnit summera det gågna året och börjat planeringen för årets aktiviteter. Utöver fortsatt drifta av det frivilliga kontrollprogrammet kommer vi under året…

Samarbetsnämndens första årliga möte

Samarbetsnämndens första åriga möte I kontrollprogramet Fiskhälsas organisation ingår den så kallade Samarbetsnämnden vars främsta uppgift är att utvärdera kontrollprogrammets drift och resultat utifrån dess formulerade syfte. Gruppen är sammansatt av företrädare från olika delar av branschen och myndigheter med koppling till fiskodling och fiskhälsa. Den sjunde mars hölls Samarbetsnämndens första årliga möte efter kontrollprogrammets…