Fiskhälsodag i Umeå

Fiskhälsodag i Umeå Inom ramen för det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsas verksamhet ingår spridning av kunskap och information om smittskydd och fiskhälsa. För att ge så många som möjligt chans att delta och ta del av informationen har vi i år valt att genomföra två fiskhälsodagar i olika delar av landet. Först ut var Jönköping där…

Digital fiskhälsokonferens

Digital fiskhälsokonferens Vi inleder 2024 med en digital variant av våra uppskattade fiskhälsokonferenser! Till konferensen bjuder vi in ett antal gäster för att presentera spännande och viktiga forskningsprojekt och erfarenheter kopplade till fiskhälsa och fiskvälfärd. Konferensen är öppen för alla med ett intresse för fiskhälsa, fiskvälfärd och smittskydd inom fiskodlingen. Välkomna! Datum: 25 januari Tid…

Fiskhälsodag i Jönköping

Fiskhälsodag i Jönköping Inom ramen för det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsas verksamhet ingår spridning av kunskap och information om smittskydd och fiskhälsa. För att ge så många som möjligt chans att delta och ta del av infomartionen har vi i år valt att genomföra två fiskhälsodagar i olika delar av landet. Först ut var Jönköping där…

Två webbinarier om fiskhälsa

Två webbinarier om fiskhälsa Under våren och försommaren har vi, inom ramen för arbetet med det frivilliga kontrollprogrammet, arrangerat två webbinarier som på olika sätt knyter an till fiskhälsa och smittskydd. Förutom att vi tog tillfället i akt att berätta mer om det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa hade vi också bjudit in två erfarna föredragshållare. Temat…

Årsstämma 2023 – bland fisk och gurka

Årsstämma 2023 – bland fisk & gurka Den 31 maj höll Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening 2023-års stämma. Detta år kombinerades stämmodagen med ett besök vid Agtiras akvaponianläggning strax utanför Härnösand. Det var en solig men stormig majförmiddagsom Svensk Fiskhälsas medlemmar samlades utanför de stora växthusen strax norr om Härnösand. Torleif Andersson som är fiskhusansvarig för…

Fiskhälsodagar 2023

Fiskhälodagar 2023 I vinter kommer vi ut till er i landet och pratar fiskhälsa. Vi bjuder in intressanta föredragshållare och er som arbetar aktivt inom fiskodlingen (i första hand) till samtal och kunskapsutbyte om fiskhälsa, smittskydd och fiskhälsoåret som gått.  Ni som inte kan vara på plats kommer att kunna delta via länk under delar…

Vårens Fiskhälsowebbinarier

Vårens fiskhälowebbinarier Under våren arrangerar vi två webbinarier där vi dels presenterar det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa och fördelarna med att ansluta sig och dels bjuder in intressanta föredragshållare att sprida kunskap om viktiga fiskhälsofrågor. På den här sidan kan du läsa mer om webbinarierna och så småningom anmäla dig till dem. Fiskhälsa och stress Datum:…

2023 – ett nytt år i fiskhälsans tecken

2023 – ett nytt år i fiskhälsans tecken Det nya året har rullat igång på riktigt och med det både ett nytt verksamhetsår för kontrollprogrammet fiskhälsa och ett nytt projektår. Vi har nu hunnit summera det gågna året och börjat planeringen för årets aktiviteter. Utöver fortsatt drifta av det frivilliga kontrollprogrammet kommer vi under året…

Samarbetsnämndens första årliga möte

Samarbetsnämndens första åriga möte I kontrollprogramet Fiskhälsas organisation ingår den så kallade Samarbetsnämnden vars främsta uppgift är att utvärdera kontrollprogrammets drift och resultat utifrån dess formulerade syfte. Gruppen är sammansatt av företrädare från olika delar av branschen och myndigheter med koppling till fiskodling och fiskhälsa. Den sjunde mars hölls Samarbetsnämndens första årliga möte efter kontrollprogrammets…

Vad ska vi göra under 2024?

Vad ska vi göra 2024? Vi på Svensk Fiskhälsa tycker att det är oerhört viktigt att de aktiviteter och insatser vi gör verkligen gagnar fiskhälsan, smittskyddet och inte minst fiskodlingsbranschen. Vi vill därför veta vad just du ser som de viktigaste behoven just nu. Under 2024 fortsätter vi arbetet med det Frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa.…