Digital fiskhälsokonferens

Vi inleder 2024 med en digital variant av våra uppskattade fiskhälsokonferenser!

Till konferensen bjuder vi in ett antal gäster för att presentera spännande och viktiga forskningsprojekt och erfarenheter kopplade till fiskhälsa och fiskvälfärd.

Konferensen är öppen för alla med ett intresse för fiskhälsa, fiskvälfärd och smittskydd inom fiskodlingen.

Välkomna!

Datum: 25 januari

Tid 10.00 – 15.00

Plats: Teams

Sista anmälningsdag: 22 januari. (Anmälan via formuläret nedan)

Anmälan till digital fiskhälsokonferens 25 januari 2024

https://fiskhalsa.nu/integritetspolicy/