Fiskhälsodag i Umeå

Inom ramen för det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsas verksamhet ingår spridning av kunskap och information om smittskydd och fiskhälsa. För att ge så många som möjligt chans att delta och ta del av informationen har vi i år valt att genomföra två fiskhälsodagar i olika delar av landet. Först ut var Jönköping där vi samlades den 16 november på Grand Hotell. Den 7 december gick årets andra fiskhälsodag av stapeln i Umeå.

Till den andra fiskhälsodagen hade vi bjudit in föredragshållare från SLU, SVA och Vattenbrukscentrum Norr. Förutom föredragen gav programmet även vid detta tillfälle stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyten om fiskhälsoläget. Första delen av dagen fanns ett antal deltagare med via länk för att ta del av föredragen. Denna gång var gruppen på plats aningen decimerad av sjukdom, men deltagarna på länk var däremot fler än beräknat.   

Vi på Svensk Fiskhälsa inledde dagen med att ge en presentation av nuläget och framtidsvisionen för det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsa. Vi passade också på att presentera den nyligen publicerade Fiskhälsowebben som sedan oktober finns på vår hemsida. Fiskhälsowebben är en kurs- och informationsportal där fiskodlare kan genomföra webbkurser och ta del av annat informationsmaterial om fiskhälsa och smittskydd. 

Efter detta var Lo Persson från SLU den första inbjudna föredragshållaren. Hon presenterade projektet ”Riskvatten” som just kommit igång och som under de kommadne åren ska försöka skapa en mer komplett och sammantagen bild av faktorer som kan påverka fiskars hälsa och vattenmiljön exempelvis när vattenvägar öppnas upp.

Efter detta gav Charlotte Axén från SVA en uppdatering om fiskhälsoläget under det senaste året. Hon visade statistik bland annat över fastställda smittor och antibiotikaanvändning under det gångna året (senaste åren). Efter lunch gavs möjlighet att ställa frågor och diskutera den presenterade statisktiken och kopplingen till verksamhetsutövarnas erfarenheter.

Redo för fiskhälsodag

Sist ut i programmet var Henrik Jeuthe från Vattenbrukscentrum Norr, som berättade om vilka möjligheter deras avelsverksamhet har att förbättra förutsättningarna för en förbättrad fiskhälsa inom näringen.

Efter de spännnande och intressanta föredragen tackade vi deltagarna på länk för att de var med och de som fanns på plats i Umeå Folkets hus gavs däerfter ett antal diskussionsfrågor att avhandla under eftermiddagskaffet. Dagen avslutades därefter med en gemensam diskussion där både utmaningar, hot och positiva tendenser i fiskhälsoarbetet lyftes.

Vi vill tacka samtliga deltagare som varit med vid årets fiskhälsodagar för engagemanget, kloka frågeställningar och intressanta inlägg. Nästa aktivitet att hålla utkik efter blir en digital fiskhälsokonferens som kommer att arrangeras den 25 januari. Mer infomration och anmälan kommer här.