2023 – ett nytt år i fiskhälsans tecken

Det nya året har rullat igång på riktigt och med det både ett nytt verksamhetsår för kontrollprogrammet fiskhälsa och ett nytt projektår. Vi har nu hunnit summera det gågna året och börjat planeringen för årets aktiviteter.

Utöver fortsatt drifta av det frivilliga kontrollprogrammet kommer vi under året att genomföra ett antal aktiviteter för att sprida kunskap och information i fiskhälsofrågor.

I december förra året arrangerade vi en fiskhälsokonferens i Uppsala. Den typen av möten har vi för avsikt att arrangera vartannat år medan vi vartannat år satsar på flera mindre arrangemang av olika slag. I år kommer vi i slutet av året arrangera en digital fiskhälsokonferens av mindre modell, men utefter samma grundidé som förra årets. Vi kommer att bjuda in några intressanta föredragshållare och dessutom att skapa möjlighet för diskussion och utbyte för deltagarna.

Utöver den digitala fiskhälsokonferensen planerar vi att arrangera två digitala fiskhälsodagar och två fiskhälsodagar på plats – en i södra delen av landet och en i den norra. Under fiskhälsodagarna blir det både presentationer av det frivilliga kontrollprogrammet FIskhälsa och föredrag av intressanta och kunniga föredragshållare. 

Dessutom hoppas vi kunna arrangera en kurs i diagnosticering av fisksjukdomar liknande en som arrangerades för några år sedan i Villhelmina, men denna gång i landets sydligare delar. Tanken är att kursen, som kommer att ledas av en erfaren fiskhälsoveterinär från Norge, ska ha en teoretisk och en praktisk del och en stark inrikting mot praktiskt odlingsarbete.

Dessutom arbetar vi vidare med utformingen av en digita kursportal och tre olika kurser på teman som rör fiskhälsa. De tre kurserna kommer att publiceras allt eftersom de blir klara under året.

Håll utkik i våra utskick och sociala medier för uppdateringar och mer information om datum för våra arrangemang!