Fiskhälsokonferens i digitalt format

Inom ramen för det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsas verksamhet ingår spridning av kunskap och information om smittskydd och fiskhälsa. Den 25 januari testade vi ett nytt grepp och genomförde en fiskhälsokonferens i digitalt format.

Under 2023 arrangerade Svensk Fiskhälsa flera webbinarier och träffar för att sprida infomration och ny kunskap om olika fiskhälsofrågor. Vi vet att dessa tillfällen är uppsakattade och efterfrågade, men att det inte alltid är möjligt att resa för att delta på plats. Därför testade vi den 25 januari något nytt och genomförde en mini-variant av våra uppskattade fiskhälsokonferenser i digitalt format.

Liksom vid de konferenser vi tidigare arrangerat på plats innehöll programmet ett spännande bredd av föredragshållare och ämnen. Vi fick bland annat veta mer om tiaminforskning, bedövning av tilapia, fiskodlarerfarenheter av fiskhälsoproblem, fiskslem som potentiellt sjukdomsförebyggande och BKD.

Under dagen gav vi också de deltagarna möjlighet att aktivera sig och svara på hur de ser på olika frågor som rör smittskydd, fiskhälsa och fiskvälfärd.Den digitala konferensen fick goda betyg i deltagarenkäten och förhoppningsvis kan vi skapa fler liknande arrangemang i framtiden.

Om du missade den digitala fiskhälsokonferensen finns nu en inspelning publicerad på vår Fiskhälsowebb. Tipsa gärna någon du tycker borde se den!

Psst! I slutet av 2024 kommer vi åter att arrangera en fiskhälsokonferens på plats. Håll utkik efter mer information under våren!