Årsstämma 2024 – besök i Bergeforsen

Den 3 juni höll Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening 2024-års stämma. Detta år kombinerades stämmodagen med ett besök vid Vattenfalls kompensationsodling vid Bergeforsen norr om Timrå.

Bergeforsens fiskodling belägen strax nedanför Bergeforsens kraftverk i Timrå kommun har varit i bruk sedan 1950 talet. Mycket har hänt under årtiondena och när Svensk Fiskhälsa gjorde ett studiebesök i samband med årsstämman den 3 juni visade platschefen Börje Sahlin oss runt i den nybyggda sikhallen. Hallen togs i bruk för ett år sedan. Förhoppningen är att den ska ge bättre förtsättningar att föda upp sik för utsättning och enlig Börje har det senaste året gett lovande resultat med bättre överlevnad för de små ynglen. 

På anläggningen, som ägs och drivs av Vattenfall, föds lax, havsöring och sik upp för att sättas ut och på så sätt kompensera stammarna för bortfallet av naturlig produktion som vattenkraftsutbyggaden inneburit. Verksamheten, som är reglerad och styrd av vattenkraftsdomarna, har förfinats och förbättrats under åren. Nya lokaler, rutiner och metoder har gjort verksamheten mer effektiv. Hygien, noggrann kontroll och bra rutiner är i fokus och det är något som blir uppenbart när man ser de städade, välhållna och väl genomtänkta lokalerna. Det finns utmaningar dock, stigande vattentemperaturer, rovdjur och brist på lämpliga avelsfiskar är några av de utmaningar som verksamheten kan möta i arbetet med att uppnå de antal utsättningar man är ålagda.

Många av lokalerna på Bergeforsens fiskodling är relativt nybyggda, men här finns spår av verksamhetens historia. Specialtillverkade glasbehållare för rommen har funnits med sedan tidigt i anläggningens verksamhet och används fortfarande. I kontorsbyggnaden sitter ett svartvitt foto av de utomhusbassänger som först byggdes. De var vackert dekorerade med blommor för att tilltala de tusentals besökare som kom till anläggningen varje år. Idag ser man annorlunda på riskerna med gäster, och besöken är betydligt färre. För den som vill se fina fiskar finns dock ett akvarium strax nedanför kraftverket, där håller man avelsfiskar och det är öppet för besökare hela sommaren från midsommar ungefär.

Efter rundvandring och en gemensam lunch med anläggningens anställda med fortsatt samtal om bland annat skarvproblematiken var det så dags för dagens formalia i form av årsstämma. Under stämman, där deltagarna kunde vara med både på plats och via länk, presenterades föreningens verksamhet och resultat för 2023. Styrelsen liksom ordföranden fick förnyat förtroende och ramarna för styrelsens och föreningens fortsatta arbete drogs upp.

Vi vill tacka samtliga som deltog under dagen och under mötet. Ett extra hjärtligt tack till Börje för ett intressant besök och en trevlig dag!