Möt vår medlem

Vattenbrukscentrum Norr

Vattenbrukscentrum Norr AB bildades 2009 av ett antal ägare från näringslivet, akademien och det offentliga. Syftet var att driva det som tidigare var Fiskeristyrelsens forsknings och försöksstation i Kälarne i Jämtland. I dag driver Vattenbrukscentrum Norr bland annat det statligt finansierade avelsprogrammen för röding och regnbåge i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Den kanske mest kända produkten från Kälarne är Arcticsuperior rödingen. Över fyrtio års forskning och avelsarbete ligger bakom den högt uppskattade matfisken, vilken Svensk fjällröding och Hushållningssällskapet nyligen blivit utsedda till kunglig hovleverantör av. 

På odlingsanläggningen i Kälarne arbetar fyra fiskodlingstekniker, en platschef och en forskningsledare. Ansvarig för verksamheten är Vd:n Christer Lindberg. Vi ställde några frågor till honom om verksamheten och medlemskapet i Svensk Fiskhälsa.

Christer berättar att fiskhälsa och smittskydd är högt prioriterade frågor i Vattenbrukscentrum Norrs verksamhet. På anläggningen, som förutom ett antal dammar är landbaserad, begränsas mängden fiskar i trågen. Genom att inte maximera tätheten förbättras fiskarnas välfärd och risken för skador och sjukdomar minskar. Utöver det har man begränsningar avseende besökare och för de besökare som tillåts komma till anläggningen gäller strikta rutiner för kontroll och hygien.

Bild från vbcn.se

Christer ser det nationella fiskhälsoarbetet som en otroligt viktig fråga. Han ser framför allt utmaningar i att branschen fortfarande är så liten, vilket innebär att nivån och kvaliteten på fiskhälsoarbetet varierar mellan olika anläggningar. Han tror också att frågor som rör fiskhälsa och smittskydd kommer att bli ännu viktigare i framtiden i och med att fiskodlingsbranschen kommer att växa.

Medlemskapet i Svensk Fiskhälsa innebär för Vattenbrukscentrum Norr ett forum för utbyte av kompetens och information i viktiga fiskhälsofrågor. Detta är en av de stora fördelarna med medlemskapet enligt Christer, nämligen att det ger möjlighet att både ta del av och dela med sig av kunskap och information. Förutom detta ser han tillfällen för nätverkande med branschkollegor och möjlighet till utbildning i fiskhälsofrågor som fördelar med medlemskapet i Svensk Fiskhälsa.