Möt vår medlem

Dellenlax

Dellenlax har bedrivit matfiskproduktion i Hälsingland i trettio år. Företaget har en kassodling vid Hålsjö i sjön Södra Dellen. På anläggningen produceras regnbåge som sedan säljs direkt till kund, både färsk och förädlad.

Vi ställde några frågor till Dellenlax ägare Jukka Kuivaniemi om företaget, hur man arbetar med fiskhälsan på anläggningen samt om hur han ser på medlemskapet i Svensk Fiskhälsa.

På frågan om hur man på Dellenlax arbetar med fiskhälsa och smittskydd förklarar Jukka att utöver att man noggrant följer Jordbruksverkets föreskrifter om odling av fisk så läggs stor fokus på daglig tillsyn och kontroll av fiskarnas hälsotillstånd. 

Jukka ser ett aktivt nationellt arbete för fiskhälsa som en nödvändighet för att den svenska fiskodlingsbranschen ska ha en hög trovärdighet gentemot omvärlden och kunderna. Fiskarnas välfärd är en växande fråga och Jukka berättar att de ständigt får frågor från kunder bland annat om hur mycket antibiotika som används i branschen och vad fiskfodret egentligen innehåller. Att frågan om fiskarnas hälsa i fiskodlingarna lyfts fram ser han som något positivt.

Källa: www.dellenlax.com

För Dellenlax ger medlemskapet i Svensk Fiskhälsa framför allt förbättrade möjligheter att följa med i utvecklingen kring frågor som rör fiskarnas hälsa. Några av fördelarna som medlemskapet ger är just tillgång till uppdaterad information om det senaste kring fiskhälsa i allmänhet och om smittsamma sjukdomar. Jukka ser också nyttan i att föreningen kan tjäna som ett bollplank kring dessa frågor.

För Jukka är en höjning av kunskapsnivån kring fiskhälsa och smittskydd inom branschen viktigt för framtiden. Större kunskap ger större hållbarhet och i slutänden bättre avkastning för odlaren, på sås sätt gynnar det alla att arbeta för att hålla fiskarna friska och välmående.