Årets fiskhälsokonferens genomförd

Antalet anmälda deltagare blev fler än förväntat och listan med duktiga föredragshållare var lång inför årets fiskhälsokonferens. Med de förutsättningarna var förhoppningarna höga inför avresa och, trots sjukdom och vissa sista minuten förändringar, blev det ett par lyckade dagar med många givande samtal.

2022-års fiskhälsokonferens hölls på hotell Uplandia i Uppsala 6 – 7 december. Programmet innefattade två stora temaområden som vi valt att kalla ”Sjukdomsförebyggande och minskad antibiotikaanvändning” och ”Fiskhälsa 2042”.

Tisdagen inleddes med det förstnämnda temat och allra först låg fokus på antibiotikaanvändning och behandling. Deltagarna fick, av Hampus Hällbom från SVA, en genomgång av hur antibiotikaanvändningen har förändrats över tid i svensk fiskodling samt hur den ser ut i dag. Helene Kvam från Labora i Norge presenterade norska erfarenheter kring antibiotika och behandling och Mikael Lidström från Vattenfall gav ett svenskt odlarperspektiv på behandling av fisk.

Efter detta gavs deltagarna möjlighet att diskutera olika frågor i grupp och gemensamt under ett diskussionsmoment. Engagemanget var stort och många viktiga frågor lyftes under samtalen.

Helene Kvam, Labora, pratade om norska erfarenheter kring behandling.

I nästa del av programmet kopplades frågan antibiotika vidare till olika metoder av sjukdomsförebyggande arbete. Under den delen av programmet gavs deltagarna information om det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa av Daniel Wikberg från Svensk Fiskhälsa. Stefan Bertilsson från SLU presenterade studien ImprovAfish som tittar på kopplingen mellan fiskfoder, tarmmikrober och fiskhälsa. Därefter gavs presentationer av hur avelsarbetet kan kopplas till fiskhälsa både ur norsk erfarenhet, av Marie Lillehammer, Nofima, och från svensk sida av Dirk-Jan De Koening, SLU. Sist i det passet gar Helene Kvam ytterligare en presentation, denna gång om erfarenheter av kopplingen mellan stress och sjukdom. 

Dagen avslutades därefter med ännu ett diskussionsmoment på temant smittförebyggande och deltagarnes energi och engagemang var verklingen imponerande efter en lång dag med många intryck.

Ett tema var antibiotika. Här ger Hampus Hällbom, SVA, en dragning omantibiotika då och nu inför intresserade deltgare och konferensens moderator Magnus Nordgren.

Efter en trevlig konferensmiddag och en god natts sömn inledde moderatorn Magnus Nordgren konferensens andra dag. Dagens övergripande tema var alltså ”Fiskhälsa 2042” och de två fokusområdena var klimatförändningar och fiskhälsa samt teknisk utveckling för fiskhälsa. 

Max Lundmark, SLU, inledde dagen med en allmän genomgång av vilka effekter som kan förväntas av klimatförändringarna, både på våra vatten och fiskarna som bor i dem. Därefter talade Charlotte Axén, SVA, om hur det förändrade klimatet kommer att påverka fiskodlingen och framför allt fiskarnas hälsa.

Under temat "Fiskhälsa 2042" diskuterades bland annat klimatförändringarnas roll för fiskhälsan. Här pratar Charlotte Akén, SVA, om förväntade effekter.

Efter detta fick deltagarna ytterligare en möjlighet att diskutera de frågor som lyfts under föredragen, de effekter som redan nu märks på odlingarna och hur branschen bör förbereda sig på ett fortsatt förändrat klimat. Det blev tydligt att det förändrade klimatet redan idag påverkar fiskodlingarna och att oroande effekter redan blivit tydliga. Frågorna blev därmed än mer angelägna. 

På temat teknisk utveckling för fiskhälsa gav Albin Gräns, SLU, en presentation av projektet DigiHeart där maskininlärning används för att förhindra produktionsbortfall inom fiskodlingen. Torbjörn Johansson från IVL gav därefter en presentation av ett projekt som genomförts tillsammans med bland anda Gårdsfisk, där AI används för att förbättra olika delar av produktionen, däribland fiskhälsan.

Konferensens sista föredragshållare var årets Wallenbergprofessor Øystein Evensen, NMBU, med sin presentation om metoder för sjukdomsbegränsning hos odlad fisk. Därefter avslutades dagarna med ett intressant och inspirerand panselsamtal där Øystein Evensen, Albin Gräns, Charlotte Axén och Helena Törnelius, Statkraft/Svensk Fiskhälsa, deltog och bidrog med sina erfarenheter krig de frågor som dykt upp under konferensens två dagar.

Vi tackar alla engagerade och kunniga deltagare och föredragshållare samt vår duktige moderator för att de alla hjälpte till att bidra till att göra 2022 års fiskhälsokonferens till ett givande och trevligt arrangemang! Vi hoppas att ni tar med er ny kunskap och goda minnen från konferensen. Vi på Svensk Fiskhälsa tar med oss nya idéer och uppslag till vårt fortsätta arbete för fiskhälsan.