Fiskhälsohösten

Efter en lång, skön sommar är vi  tillbaka och laddade inför en höst och vinter full av aktiviteter. Här kommer ett urval av vad som händer hos oss på Svensk Fiskhälsa under höst och vinter 2022.

Arbetet med att starta upp och dra igång det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa fortsätter. Under de kommande veckorna kommer vi att börja ta emot formella anslutningsansökningar. Vi kommer att meddela när ansutningsformuläret finns tillgängligt, så för er som är intresserade av att ansluta er anläggning – håll utkik!

Under hösten kommer vi att utbilda de första veterinärerna som ska genomföra anläggningsbesök inom kontrollprogrammet och därefter kommer anslutningsbesök att genomföras på de första anläggningarna. 

Vi planerar att hålla ett par informationsmöten för intresserade fiskodlare under höst/vinter. Vi återkommer med mer information om dessa i kommande nyhetsbrev.

Den 6 – 7 december arrangerar vi en fiskhälsokonferens för branschaktiva och andra intresserade av fiskhälsofrågor. Information om anmälan, plats och preliminärt program kommer att skickas ut under september månad. 

Senare under året kommer vi att publicera vår kursportal och tre webburser på temana: smittskydd på anläggningen, fisktransport och hantering av fisk. Produktionen av kurserna och utformningen av portalen pågår just nu och publicering kommer att ske under senhöst/vinter efter att portal och kurser betatestats.

Om ni har förslag, idéer till aktiviteter eller är intresserade av att veta mer om Svensk Fiskhälsa och det frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa är ni alltid välkomna att kontakta oss!