En fiskhälsospaning från vattenbrukskonferensen

En fiskhälsospaning från nationella vattenbrukskonferensen Årets nationella vattenbrukskonferens arrangerades i Umeå 14 – 15 mars. Bland deltagarna fanns en stor bredd av aktörer från olika delara av vattenbruksnäringen och intressenter bring branschen. Som brukligt bjöd vattenbrukskonferensne på ett varierat program på många olika ämnen med koppling till vattenbruksverksamheterna. Vi på svenskfiskhälsa gjorde en spaning under…

Fiskhälsokonferens i digitalt format

Fiskhälsokonferens i digitalt format Inom ramen för det frivilliga kontrollprogrammet Fiskhälsas verksamhet ingår spridning av kunskap och information om smittskydd och fiskhälsa. Den 25 januari testade vi ett nytt grepp och genomförde en fiskhälsokonferens i digitalt format. Under 2023 arrangerade Svensk Fiskhälsa flera webbinarier och träffar för att sprida infomration och ny kunskap om olika…