Möt vår medlem – Vattenfall

Möt vår medlem Vattenfall Liksom flera andra kraftbolag är Vattenfall ålagda att odla och sätta ut öring och lax i utbyggda älvar för att kompensera bortfallet av naturlig produktion som utbyggnaden av vattenkraften har inneburit. För detta syfte driver Vattenfall sex fiskodlingsanläggningar runt om i Sverige. Geografiskt är de belägna från Göta älv i söder…