Årsstämma 2022

Välkomna till 2022 års stämma! Tisdagen den 31 maj 14.00 – 15.00 håller Svensk Fiskhälsa ekonomisk förening sin årliga stämma. Innan stämman vill vi också passa på att bjuda in samtliga medlemmar till ett strategimöte. Under strategimötet, som hålls kl. 11.00 – 14.00 diskuterar vi föreningens närmaste och liten längre framtid. Ni som medlemmar kommer under…

Möt vår medlem – Vattenfall

Möt vår medlem Vattenfall Liksom flera andra kraftbolag är Vattenfall ålagda att odla och sätta ut öring och lax i utbyggda älvar för att kompensera bortfallet av naturlig produktion som utbyggnaden av vattenkraften har inneburit. För detta syfte driver Vattenfall sex fiskodlingsanläggningar runt om i Sverige. Geografiskt är de belägna från Göta älv i söder…