Möt vår medlem – Fortum

Möt vår medlem Fortum Energiföretaget Fortum äger och förvaltar två egna kompensationsodlingar, Gammelkroppa och Ljusne, där driften vid båda anläggningarna sköts av externa entreprenörer. Sammanlagt produceras på anläggningarna ungefär 450 000 smolt per år. Avelsverksamheten sköter anläggningarna själva förutom när det gäller Dalälvslaxsmolten som odlas i Ljusne, den kommer befruktad och provtagen från SLU i Älvkarleby.…