Vad ska vi göra 2023?

Vi på Svensk Fiskhälsa tycker att det är oerhört viktigt att de aktiviteter och insatser vi gör verkligen gagnar fiskhälsan, smittskyddet och inte minst fiskodlingsbranschen. Vi vill därför veta vad just du ser som de viktigaste behoven just nu.

Under 2023 fortsätter vi arbetet med det Frivilliga nationella kontrollprogrammet Fiskhälsa. Som en del i det arbetet ingår aktiviteter som ska sprida information och öka kunskapen bland branschaktiva om olika frågor som rör fiskhälsa och smittskydd. Förra året var Fiskhälsokonferensen den stora aktiviteten, under 2023 planerar vi att istället hålla en mindre digital Fiskhälsokonferens och utöver det att arrangera kurser eller informationsdagar utefter de behov som finns hos er där ute.

Vi har fått in några goda idéer och förslag på teman och ämnen, men nu vill vi fråga specifikt: Vad vill du veta mer om under 2023? Och hur vill du helst få den kunskapen? Är den en halv dags teoretisk kurs om ???, en heldag praktisk övning i att ställa diagnos  eller webbinarier om smittskyddsarbete på anläggningen? Eller när det något helt annat?

Ingen kan göra allt, men vi kan i alla fall göra något och med din hjälp kan vi fokusera på rätt saker.

Fyll i formuläret nedan (det går bra att vara anynom) så hjälper du oss att erbjuda just de aktiviteter som behövs just nu.

PS. Skriv gärna om du vill att vi kontaktar dig för att höra mer om dina idéer.